تالار زبانشناس

مشکل صوت درس ها

متاسفانه صداهای دروس بسیار متغیر هست. در یک درس برای شنیدن صوت باید ولوم گوشی تا آخر باشه و وقتی وارد درس بعدی میشی اینقدر صدا بلنده که باید ولوم رو تا نصف پایین بیاری و برعکس. اگر امکانش هست ترتیبی بدین تا صدای درس ها حجم ثابتی داشته باشه . همینطور کیفیت صدا ها بسیار پایینه بطوری که روی تلفظ کلمات تاثیر منفی می ذاره.به خاطر نزدیک بودن گوینده به میکروفن. کلمات به درستی شنیده نمی شن.

1 Likes

دوره ی قصه های شاگردان به خوبی رکورد نشده. به نظرم اگر کیفیت مطلوب صوت میخواین از دوره های حرفه ای استفاده کنین.

1 Likes