تالار زبانشناس

مرگ و زندگی چرا was به همراه didآمده است

Did he know that help was coming ?
چرا نمیگوید did he know that help coming ?


این تاپیک مربوط به درس« مکالمه فعالانه » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان های واقعی » فصل: « زندگی یا مرگ »

2 Likes

was اینجا قسمت سومbeهست فکرمیکنم

1 Likes

ببخشید متوجه نشدم میشه بیشتر توضیح بدین
ممنوتم

2 Likes

beقسمت گذشته اش میشهwas/were
وقسمت سوم فعلش میشه been
نمیدونم متوجه شدین یانه

2 Likes

سلام.اینجا زمان گذشته ساده استمراری هست بخاطر همین was هم اومده.
Did هم که فعل کمکی برای سوالی کردن گذشته و در این جمله اگر دقت کرده باشید know به صورت حال ساده اومده که این تاثیر همون did هست

4 Likes