تالار زبانشناس

معنی و کاربرد so much در اینجا چیست؟!

So much but Daddy pig and his exercise!


این تاپیک مربوط به درس« گردش » در نرم‌افزار «زوم» است. مجموعه تلوزیونی: « کارتون پپاپیگ » فصل: « قسمت اول »

1 Likes