تالار زبانشناس

معنای fortune

سلام. معنی fortune در این جمله چیست؟

we must not take the hard work and good fortune of our ancestors for granted


این تاپیک مربوط به درس« درسنامه تعاملی اول » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « برنامه ی VIP آقای ای جی هوگ » فصل: « غریزه باقی مانده از انسان های اولیه »

1 Likes

مگ معنیش شانس نمیشه؟

1 Likes

امکان داره که معنیش شانس باشه. یعنی معنی جمله به این صورت بشه:
« ما باید کار سخت و شانس خوب اجدادمان را قدردانی کنیم. »

1 Likes