تالار زبانشناس

چرا it to be?

كاربرد it to be در متن درس چيه؟
Expect it to be


این تاپیک مربوط به درس« زندگی یا مرگ » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان های واقعی » فصل: « زندگی یا مرگ »

1 Likes

شما بخواید بگین این باید باشه یا احتمال میدید که این باشه میگید expect it to be.تخصصی بخواید به قضیه نگاه کنید دیر تر یاد میگیرید.پس مفهوم رو درک کنید و برید جلو در ادامه راه زبان اموزی اینچیزها جا میوفته براتون.البته با گوش کردن زیاد و دیدن زیاد

1 Likes