تالار زبانشناس

چه طور معنی هاش رو حفظ کنم

معنی کلمات هر درس رو چه جور حفظ کنم


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی جوجه اردک زشت » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

1 Likes

با سلام با تکرار زیاد براحتی به ذهن سپرده میشه هر کلمه ای را نمی‌دانید وارد لایتنر کنید قانون مند به ذهن سپرده میشه

1 Likes