تالار زبانشناس

خیلی باحال بود

عاالی بود مردم از خنده:joy::joy::clap::clap:


این تاپیک مربوط به « اگر مدارس و دانشگاه ها با ما رو راست بودند » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. : « انگلیسی با کامبیز » : « مکالمه و سرگرمی »