تالار زبانشناس

Even though/as if

Cocky means
to know that you are going to do a good job but to behave as though you are better than other people
:one:?you are better than
Or
:two:?you were better than


این تاپیک مربوط به درس« ایجاد یک تاثیر خوب » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. : « پادکست ESL » درس: « بخش اول »

1 Likes

هر ودتا میتونه باشه.

1 Likes

ولی با توجه به لغت cocky شکل گذشته بهتره باشه.

2 Likes

اینحا چون داده چیزی رو شرح میده در واقع داره در زمان حال ساده صحبت میکنه.مثلا شما میخوای فرد ابزیره کاه رو شرح بدی.همه جملت رو در زمان حال ساده شرح میدی.اینجا هم همینطوره و شکل یک‌جملتون درسته

1 Likes