تالار زبانشناس

ناقص بودن داستان هتل ابی

We present the second of four parts of the short story “The Blue Hotel,” by Stephen Crane. The story was originally adapted by the U.S. Department of State. The audio was recorded and produce by VOA Learning English.

این کتاب ۴ پارت فقط دو پارتش اضافه کردین ممنون میشم دو پارت دیگه اضافه کنین .

Come back next week for Part Three of our story.


این تاپیک مربوط به درس« هتل آبی - قسمت دوم » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « آموزش انگلیسی VOA » دوره: « داستان های آمریکایی » دوره: « مجموعه ی دوم »

4 Likes

ممنونم عزیزم پیگیری میکنیم حتما

1 Likes