تالار زبانشناس

آیا جمله زیر اصطلاحه?

I’m not going to assault you.
That just came over me.
جمله دومی یعنی چی? و این اصطلاحه که موقع عصبانیت به کار میره?

3 Likes

سلام عزیزم وقت بخیر.
بله تقریبا اصطلاحه، یعنی یه حس آنی بهم غلبه کرد. اکثرا حس بد مثل عصبانیت.یهو نمیدونم چم شد،یهو عصبانیت بهم غلبه کرد، و این جور معنیا.

4 Likes