تالار زبانشناس

درس «نووا و دیوار چین»

این تاپیک برای بحث و بررسی درس نووا و دیوار چین ساخته شده است. لطفا ابتدا این نوشته را بخوانید و سپس اگر سوالی دارید یا مطلبی را می‌خواهید اضافه کنید، در اینجا بنویسید.
برای مشاهده‌ی این درس در برنامه زبانشناس به دوره «داستان های بلند» فصل «نوا و دیوار بزرگ» مراجعه بفرمایید.

1 Likes