تالار زبانشناس

زمان گذشته ساده

سلام
چرا در این جمله وقتی فعل کمکی گذشته بکار برده فعل اصلی هم گذشته استفاده شده است
she was depressed
مگر نباید بگوید
she was depress

دوست عزیز
depressed
اینجا صفت هست و به عنوان فعل استفاده نشده
مثلا
she was sad
ساختارش دقیقا به این شکل هست
بعضی از فعل‌ها با اضافه کردن ed به آخرشون، به عنوان adjective استفاده میشن

3 Likes