تالار زبانشناس

ذخیره کلمات

کلمات در کجا ذخیر می شه چطور می تونیم هر روز آن هارا ببینیم و تکرار کنیم؟


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی جوجه اردک زشت » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

1 Likes

سلام وقتی لغتی را نمی‌دونید و لازم میدانید که تکرارش کنید آن را داخل لایتنر سیوش میکنید اونجا هوشمندانه برا شما تکرار اون لغت را می‌ذاره تکرارها هر روز نیست چون نیازی نیست خود جعبه روزهای تکرار را براتون مدیریت میکنه

1 Likes