تالار زبانشناس

تفاوت get dress و dress up


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی “دیوالی” روز محبوب من » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی دوم »

Get dress
یعنی لباساتو بپوشی و برای رفتن به جایی یا انجام کاری آماده شی.

Dress up:
یعنی رسمی تر از حد معمول لباس بپوشی، یا برای موقعیت خاصی لباس بپوشی.

5 Likes