تالار زبانشناس

درس «استخراج آب از سيارک‌ها»

این تاپیک برای بحث و بررسی درس استخراج آب از سيارک‌ها ساخته شده است. لطفا ابتدا این نوشته را بخوانید و سپس اگر سوالی دارید یا مطلبی را می‌خواهید اضافه کنید، در اینجا بنویسید.
برای مشاهده‌ی این درس در برنامه زبانشناس به دوره «داستان های کوتاه» فصل «استخراج آب از سيارک‌ها» مراجعه بفرمایید.

1 Likes