تالار زبانشناس

معنی عبارت So a sprint, so a noun

So a sprint, so a noun


این تاپیک مربوط به درس« درس واژگان » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « انگلیسی قدرت » فصل: « آهسته بسوزان! »

توضیح کلمه ی sprint رو داده.
پس a sprint ( به معنی دویدن با سرعت) که یک اسم هست،…

1 Likes