تالار زبانشناس

تفاوتwas bornوbornدر معنی

Bornوwas bornدر معنی چه تفاوتی با هم دارند؟؟

سلام خوش اومدین.
born، شکل سوم فعل bear هست. این شکل سوم یا past participle یه عنوان صفت هم استفاده میشه.
خود فعل bear یکی از معانیش که مورد نظر ماست، میشه : به دنیا آوردن.
born میشه زاییده شده یا متولد شده. و صفت هست یا شکل سوم فعل که تنها نمیتونه بیاد و با فعل to be اکثرا میاد. و میشه I was born مثلا. من زاییده شدم، من به دنیا آورده شدم. همچین معنی ای میده.

1 Likes