تالار زبانشناس

دوره ۵۰۴ کلمه ضروری

این دوره ها ترجمه نداره؟
اخه تو قسمت اطلاعاتش نوشته دارای ترجمه


این تاپیک مربوط به « معرفی دوره » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. : « ۵۰۴ کلمه ی کاملا ضروری »

1 Likes

بله دوست خوبم دکمه ترجمه به اشتباه خورده اما به زودی ترجمه میشه