تالار زبانشناس

Circle.........،،،،

I can run circles around

در circle، s برا چی هست

1 Likes

To run circles around
این یک اصطلاحه به معنای کاری را خیلی بهتر از کس دیگری انجام دادن.

She ran circles around all the other kids in her class.

اون خیلی بهتر از بقیه ی بچه های کلاسشه.
عملکردش از باقی بچه های کلاس بهتره.

1 Likes

من هم میدونم
اما در داستان خرگوش و لاکپشت :خرگوش گفته من میتونم تو رو ببرم
اینجا درcircle
Sبرا چیه ؟

این هم جمله هست :
I can run circles around you

گفته من می تونم تو رو خیلی راحت ببرم، از تو بهترم،خیلی راحت برنده می شم.

دقیقا مفهوم همین اصطلاحه.

در این اصطلاح circle باید s داشته باشه.