تالار زبانشناس

چرا want دوحرف edبه آخرش چسبیده.چه مفهومی دارد

در …Nobody wanted to play چرا wantدر آخرش ed گرفته ممنون میشم اگه بگید


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی جوجه اردک زشت » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

چون فعل want گذشته هست پس ed گرفته
یعنی هیچکسی نمی خواست باهاش بازی کنه.

1 Likes