تالار زبانشناس

معنی جمله ونقش کلمه wait

If you wait to come back until after midn


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی سیندرلا » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی سوم »

1 Likes

معنی جمله میشه
اگر منتظرید تا بعد از نیمه شب برگردید…

2 Likes