تالار زبانشناس

مخفف.......،،،،،،،،


اینجا she’d مخفف چه واژه ای هست؟

اگر بعد d’ شکل ساده فعل باشه یعنی would در غیر اینصورت had می باشد که بیانگر ماضی بعید است.