تالار زبانشناس

کاربرد و معنی so then

سلام چرا اینجا گفته so then چرا نگفته then ؟

So then they gave the dragon all their gold and jewels


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی جورج و اژدها » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

1 Likes

دوست عزیز so then یک ساختار مشخص برای خودش داره☺

so then… is a way to say what hsppend next in a story

1 Likes