تالار زبانشناس

چطور معنی کنیم دو کلمه to help protect


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی جورج و اژدها » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

1 Likes

برای کمک به محافطت…

2 Likes