تالار زبانشناس

سوال در مورد own

His new wife had two bossy and proud daughters of her own

جمله بدون her ownهم مشخص بود.معنی جمله میشد او دو دختر پر مدعا و مغرور داشت.چه نیازی به her own هست؟


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی سیندرلا » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی سوم »

2 Likes

چون می‌خواد مشخص کنه که اون دو تا دختر که داره مال خودش نیست یعنی قبلا بدنیا اومدن

1 Likes