معنی there درجمله ی زیربه چه صورت معنی شده

باسلام در جمله ی Hamlet tells his friend that there must be a new king معنی کلمه ی there به چه صورت معنی شده؟؟؟


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی شاهزاده هملت » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

1 پسندیده

وجود داشتن میشه…یعنی باید یه پادشاه جدید وجود داشته باشه

3 پسندیده