تالار زبانشناس

اشکال در های لایت Head start در قسمت گرامر-قید

با سلام،
یک نکته در متن مربوط به فیلم وجود داشت که نیاز به اصلاح داره. در بین کلمات و عباراتی که برای آموزش در باکس قرار گرفته اند تا قابل های لایت شدن باشند عبارت Head start جدا از هم در باکس قرار گرفته اند و به اشتباه start on در یک باکس قرار گرفته.
Head start:
the advantage of beginning before others in a competition or other situation

1 Likes