تالار زبانشناس

معنی debunk جمله زیر

some cases are hard to believe and some are hard to debunk


این تاپیک مربوط به فصل« آیا ما در جهان هستی تنها هستیم؟ » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « مگا داستان »

4 Likes

تصویر

اینکه نشون بدی یا ثابت کنی که باور یا اعتقادی اشتباهه.

در این جمله داریم:

بعضی از موارد باور کردنشون سخته و بعضی از اونها اثبات اشتباه بودنشون. ( رد کردنشون)

4 Likes