تالار زبانشناس

متن مالیفیست با فیلم همخوانی نداره؟

درسته؟


این تاپیک مربوط به درس« آنجلینا جولی و ملفیسنت » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. : « یادگیری انگلیسی با تلویزیون » درس: « یادگیری انگلیسی با فیلم ها »

2 Likes

مثلا دومین پاراگراف باید این باشهyou will understand fast native speech and very tones of vocabulary to improve your pronunciation and so much more

2 Likes