تالار زبانشناس

دلیل sبعد از see و ask

چرا بعد از see و ask … از s استفاده شده


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی شب دوازدهم » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

3 Likes

برای اکثر افعالی که در زمان حال ساده با فاعل سوم شخص مفرد قرار دارند، در انتهای آن‌ها حرف s یا در بعضی مواقع es اضافه می‌شود.

5 Likes