تالار زبانشناس

چرا give استفاده نشده و have استفاده شده؟

در جمله ي
Have this and this.
چرا give استفاده نشده؟به معني اين و اين را بگير


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی شاهزاده هملت » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

3 Likes

سلام بیشتر به معنای داشته باش اینو داشته باش و اینو گاهی نویسنده سلیقه ای از جایگزین استفاده میکنه

5 Likes