تالار زبانشناس

ساختار گرامریAnd I did do that somewhat چیست؟

And I did do that somewhat


این تاپیک مربوط به درس« درس اصلی » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « انگلیسی قدرت » فصل: « الگو ها »

1 Likes

می خواد بگه
I did that somewhat.

یعنی من یه جورایی انجامش دادم.
من یه جورایی همین کارو کردم،

ولی

می خواد تأکید کنه که ، بله، صد در صد (بی شک )همین کارو انجام دادم!
پس برای اینکه این تأکید رو نشون بده با توجه به زمان جمله

did,do,does
رو‌ میاره و بعد فعل اصلیش رو در حالت ساده میاره.

زمان این جمله گذشته هست پس باید
did
رو‌بیاره، فعل اصلی جمله ی اولیه اش هم
did
بوده که حالت سادش میشه
do

پس جمله میشه:
I did do that somewhat!

به مثال ها توجه کنید:
I love him.
من دوستش دارم.
I do love him.
من قطعا دوستش دارم.

I went there.
من رفتم اونجا

I did go there.
بی شک رفتم اونجا.

2 Likes

سرکار خانم از توضیحات مفیدتان سپاسگزارم

2 Likes

سلام جمله گذشته ساده هست

1 Likes