تالار زبانشناس

Replacing phrases

Let me know could i use"tried" instead of "made efforts " and “know” instead of “get to know”. Thanks


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی هیولا در رخت‌آویز » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی پنجم »

3 Likes

we use effort to talk about sth difficult that takes alot of mental and physical energy to do
so it seems to be stronger than try
both have almost the same meaning
but they are used in different ways

get to know
means to reach the ponit at which you know sth

after a time you get to know more facts about him

so choosing one of them depends on what you mean to say

در مفهوم کمی متفاوت هستند دوست عزیز،
درست مثل زبان فارسی که کلمات مختلفی با معنی مشابه وجود داره ولی ما باتوحه به مفهوم و محتوای حرفمون یکیش رو انتخاب می‌کنیم :slight_smile:

4 Likes