تالار زبانشناس

معنی واژه to keep

سلام دوستان to keep به چه معناس؟

در چه جمله ای؟ چندین معنی داره.

to keep asking someone

اینجا معنی continue میده. یعنی ادامه دادن پرسش از کسی (مفهوم اینو داره که ول کن طرف نیست)

خیلی ممنون از توضیحتون