تالار زبانشناس

If اینجا چه معنی و کاربردی داره؟

سلام تو جمله زیر if چه نوع ساختاری هست؟He doesn’t know if he believes the ghost and he doesn’t know what to do

======================
این تاپیک مربوط به درس «شاهزاده هملت» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی اول»)

اینجا مفصله به مفهوم “که آیا”

1 Likes