تالار زبانشناس

Away from یعنی چی؟

سلام معنی away from چیست؟
چرا آبی پرنگ است؟


این تاپیک مربوط به داستان« داستان 36- خانواده بزرگ فیل » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « نیمچه داستان‌ها »

2 Likes

سلام خوش اومدین.
یعنی “دور از”

2 Likes

سلام معنی away یعنی(دور) ومعنی from یعنی(از)برای همین away from میشه دوراز.

1 Likes