تالار زبانشناس

درس «رومئو و ژولیت»

این تاپیک برای بحث و بررسی درس رومئو و ژولیت ساخته شده است. لطفا ابتدا این نوشته را بخوانید و سپس اگر سوالی دارید یا مطلبی را می‌خواهید اضافه کنید، در اینجا بنویسید.
برای مشاهده‌ی این درس در برنامه زبانشناس به دوره «داستان های بچه گانه» فصل «بسته ی اول» مراجعه بفرمایید.

1 Likes

سلام
سوالی داشتم
He is so upset
چرا upset, حرف s نگرفته؟

1 Likes

فقط فعل اون s رو میگیره، upset صفته

3 Likes

طبق ديكشنري كمبريج لغت upset هم ميتونه فعل، هم صفت، و هم اسم، باشه كه اينجا صفت به كار رفته.

3 Likes

Friar Lawrence sends Romeo a letter to tell him the plan
چرا فعل tell حرف s نگرفته؟
تشکر

1 Likes

وقتی فعل با to میاد دیگه نه s سوم شخص میگیره نه گذشته میشه. فعل اصلی میاد.

2 Likes

اون قسمتی ک ژولیت رفته پیش راهبه بهش نوشیدنی میده رو اشتباه ترجمه شده ،احتمالا تایپی بود
باتشکر

1 Likes

Romeo and Juliet are both dead
Dead مگه صفت نیست به معنای مرده؟
چرا اینجا به جای فعل اومده؟

1 Likes

بعد از فعل to beو به عنوان صفت اومده.

1 Likes

گرامرم ضعیفه و جالب اینک با خوندن نظرات متوجه میشم و یاد میگیرم

1 Likes

چرا جمله اخر گفته agree not نباید میگفت did not agree ؟

1 Likes