تالار زبانشناس

معنی again در جمله زیر

Dr. Stephen Krashen down in Los Angeles, probably again the expert in language acquisition and language learning, has done many studies


این تاپیک مربوط به درس« درس اصلی » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « انگلیسی قدرت » فصل: « مقدمه ای بر بسته انگلیسی قدرت »

2 Likes

ترجمه داره این درس دوست خوبم…همون نیز و دوباره میشه معنی کرد در این جمله

2 Likes

سلام again به صورت دوباره معنی میشه.

1 Likes