تالار زبانشناس

حل یک تست به ظاهر ساده

لطفا بگید پاسخ تست زیر کدام گزینه هستش و چرا بقیه گزینه‌ها غلط هستند.
She went to the library …a book
1.to buy
2.to rent
3.to take out
4.to hire

3 Likes

گزینه۳…

4 Likes

کاملا درسته ولی لطف کنید دلیلتون رو بگید

3 Likes

هر چهار گزینه از لحاظ گرامری میتونه درست باشه ولیکن یه موضوع این وسط هست به نام ترجمه و ارتباط معنی کلمه به جمله

شما کتابخونه میرید کتابی نمیخرید و یا کتابی اجاره نمیکنید بلکه کتابی به امانت از کتابخونه به خونه میبرید و میخونید و نهایتاً اون رو به کتابخونه برمیگردونید

3 Likes