تالار زبانشناس

چرا به جای in ازat استفاده شده

سلام چرا در جمله ی king duncan comes for dinner and sleeps at macbeth castle به جای in از at استفاده شده؟


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی فرمانده مکبث » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

1 Likes

چون گفته در قلعه ی مکبث، اگه اسمی از مکبث نبود in میشد.

2 Likes