تالار زبانشناس

Offered to

معنای offered to در جمله the men offered to try the slipper… چیست؟

======================
این تاپیک مربوط به درس «سیندرلا» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی چهارم»)

معنیش پیشنهاد دادن میشه.

2 Likes