تالار زبانشناس

درس «اشتباهات رایج در علامتهای نگارشی»

این تاپیک برای بحث و بررسی درس اشتباهات رایج در علامتهای نگارشی ساخته شده است. لطفا ابتدا این نوشته را بخوانید و سپس اگر سوالی دارید یا مطلبی را می‌خواهید اضافه کنید، در اینجا بنویسید.
برای مشاهده‌ی این درس در برنامه زبانشناس به دوره «نوشتن ای‌میل انگلیسی» فصل «مقدمه‌ای بر نوشتن حرفه‌ای ایمیل» مراجعه بفرمایید.

1 Likes