تالار زبانشناس

ساختن جمله شامل کلمه انبار

چطور میتونیم بگیم ( بیا اینجا و بعد برو انبار) یا (بیا اینجا کلید و بردار برو انبار) یا (بیا اینجا که بری انبار) این کلمه ی Barn قابل استفاده در این جملات هست؟

======================
این تاپیک مربوط به درس «جوجه اردک زشت» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی اول»)