To do with, in-between

سلام،
برای عبارت to do with به اشتباه is+have to do with در های لایت و ترجمه قرار گرفته.

ترکیب in between هم که emma در این فیلم استفاده کرده موضوع جالبی هست. چون اتفاقا بین علمای زبان دان بین قبول و عدم قبولش بحث هست و خیلی این رو به حساب یک غلط گرامری میگذارند!


این تاپیک مربوط به درس« Subject Verb Agreement » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. پکیج: « mmmEnglish » سرفصل: « گرامر انگلیسی »

1 پسندیده