تالار زبانشناس

آیا مدت زمان پکیج ها درست نیست؟

به نظر می رسد مدت زمان پکیج ها به درستی ثبت نشده است.
مثلا پکیج مگا داستان، خیلی بیش از پنج ساعت به نظر می رسد.
لطفا راهنمایی کنید

ظاهرا درست میفرمایین. @golmirzaei یه نگاهی بنداز :slight_smile:

1 Likes