بجای send نوشته sentخطای نوشتاری است؟

درجمله ای که میگه شاه تنها دخترشو فرستاد بجای فرستاد که معنیش میشه send نوشته sent این خطای نوشتاریه یا من اشتباه میکنم


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی جورج و اژدها » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

2 پسندیده

سلام
Sent حالت گذشته ی فعل send هستش

3 پسندیده