تالار زبانشناس

درباره درس بالشت پری

معنی contort


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی بالشت پری » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی پنجم »

1 Likes

سلام لطفا برا پاسخگویی بهتر و سریع تر جمله های بیشتری بدارید

1 Likes

معنی این کلمه سوال منم هست

1 Likes

سلام

Contort = twist or bend out of the normal shape

کج کردن، پیچاندن، کج‌وکوله کردن، از شکل انداختن، …

2 Likes