چرا تو این جمله two قبل از think امده؟

چرا در این جمله two قبل از think امده؟
How do you two think legends get started

2 پسندیده

سلام
اگر لینک متن مورد نظر رو می ذاشتید بهتر می شد نظر داد، ولی اصولا این چنین ترکیبی زمانی استفاده می شه که مخاطب شما دو نفر هستند و دارید سوالتون رو همزمان از هردو می پرسید یا جمله تونو به هر دوی مخاطبین میگید.

شما دو تا، در مورد اینکه افسانه ها چطور شروع می شن، چی فکر می کنید؟
نظر شما دو نفر، در مورد اینکه افسانه ها چطور شروع میشن چیه؟

2 پسندیده