تالار زبانشناس

درس «دلسوزی برای روبات‌ها»

این تاپیک برای بحث و بررسی درس دلسوزی برای روبات‌ها ساخته شده است. لطفا ابتدا این نوشته را بخوانید و سپس اگر سوالی دارید یا مطلبی را می‌خواهید اضافه کنید، در اینجا بنویسید.
برای مشاهده‌ی این درس در برنامه زبانشناس به دوره «داستان های کوتاه» فصل «دلسوزی برای روبات‌ها» مراجعه بفرمایید.

1 Likes