تالار زبانشناس

Was about to eat?

در جمله ی the giant was about to eat jack , about یعنی چی و چرا به کار برده شده؟؟

======================
این تاپیک مربوط به درس «جک و لوبیای سحرآمیز» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی چهارم»)

1 Likes

یعنی نزدیک بود جک رو بخوره

1 Likes

Was about نزدیک بود معنی میده؟

1 Likes

About یعنی حدودا و تقریبا
Was about یعنی تقریبا خوردش

2 Likes

یعنی نزدیک بود که جک رو بخوره.
تو درس the rooster,the duck and the mermaids هم شبیه این رو داشتیم.:wink:
about to do something یعنی نزدیک بودن به انجام کاری

1 Likes